Odszkodowania komunikacyjne
_____________________________________________________________

         Nasza firma od ponad 15 lat zajmuje się pełnym serwisem samochodów osobowych oraz ciężarowych. Ponieważ prowadzimy całodobową Pomoc Drogową a także złomowanie pojazdów i bardzo często jesteśmy pierwsi albo jedyni na miejscu wypadku, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i rozszerzyć nasze usługi o kompleksową likwidację szkód osobowych i rzeczowych, pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań komunikacyjnych – powypadkowych, a także rzeczoznawstwo.


Odszkodowania Komunikacyjne

Nasza usługa:

 • ustalamy we własnym zakresie zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku,
 • pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej,
 • precyzujemy roszczenia: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty,
 • zastępujemy w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń.

Komu pomagamy:

 • pomagamy uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, pieszym,
 • pomagamy również osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym, przy pracy oraz innych,
 • pomagamy osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny,
 • pomagamy bez względu na to, czy wypadek miał miejsce w Polsce czy za granicą,
 • pomagamy nawet do 20 lat od zdarzenia,
 • pomagamy także przed zakończeniem postępowania karnego,
 • pomagamy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku.

Spósób działania:

 • umowę zawieramy dopiero po przeanalizowaniu dokumentacji przez specjalistów,
 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, działamy według zasady: najpierw Twoje odszkodowanie, potem nasze honorarium,
 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie refundacji kosztów leczenia,
 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie refundacji kosztów pogrzebu,
 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie nieskapitalizowanych rent,
 • nie zawieramy ugód bez zgody naszych Klientów,
 • gwarantujemy przekazanie odszkodowania w ciągu 7 dni roboczych od wypłaty,
 • umożliwiamy prowadzenie sądowego procesu cywilnego przez adwokata lub radcę prawnego.

Oferujemy likwidację szkód komunikacyjnych tj.:
 • Uszkodzenia pojazdów zaistniałe w ruchu drogowym.
 • Uszkodzenia pojazdów związane z załadunkiem i rozładunkiem towaru.
 • Uszkodzenia pojazdów zaistniałe na parkingach i placach załadunkowych.
 • Uzyskanie zadośćuczynienia za przeładunki, koszty holowania, specjalistyczne akcje drogowe a także szkody osobowe związane ze zdarzeniem drogowym.
Rzeczoznawstwo
 1. Wykonujemy opinie, analizy i rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych przeznaczone dla celów ubezpieczeniowych i sadowych.
 2. Pomagamy w sprawach spornych związanych z zaniżaniem wypłacanych odszkodowań lub odmową ich wypłaty przez firmy ubezpieczeniowe.
 3. Mających problemy w dochodzeniu swych praw z tytułu problematyki konsumenckiej w stosunku do serwisów dokonujących napraw pojazdów (niezależnie od tego czy są to ASO czy inne niezależne warsztaty).
 4. Świadczymy usługi z zakresu analiz i porad technicznych.
 5. Ustalamy wartości maszyn, urządzeń roboczych.
 6. Ustalamy wartości rynkowe pojazdów.
 7. Wykonujemy opinie techniczne dotyczące wszelkich zaistniałych uszkodzeń mechanicznych w pojazdach.
 8. Tworzymy profesjonalne dokumentacje uszkodzeń zaistniałych w pojazdach, połączone z analizą przyczyn ich powstania.
 9. Wykonujemy oceny stanu technicznego pojazdu w stosunku do sposobu jego użytkowania.
 10. Oceniamy stan techniczny pojazdu po naprawie i kontrolujemy prawidłowość sposobu przeprowadzonej naprawy, zgodnie z obowiązującymi normami.
 11. Pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych z faktem sprzedaży konsumenckiej.
 12. Ustalamy koszty związane z koniecznością naprawy pojazdu.
 13. Dokonujemy analiz dotyczących problemów związanych z przepisami ruchu drogowego.
 14. Ustalamy wartość pojazdu i wysokość szkody całkowitej dla celów ubezpieczeniowych.
 15. Analizujemy przyczyny i charakter uszkodzeń mających związek z eksploatacją pojazdu.
 16. Rekonstrukcja wypadków drogowych między innymi z zastosowaniem programu PC CRASH dla potrzeb Policji, Prokuratury, Sądów i Towarzystw Ubezpieczeniowych.